Uchwała Nr 202/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian