Uchwała Nr 200/2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie do podejmowania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian