Uchwała Nr 198/2020 w sprawie wyznaczenia terminu uiszczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian