Uchwała Nr 18/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian