Uchwała Nr 172/2020 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 4

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian