Uchwała Nr 165/2020 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 126/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 11 października 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian