Uchwała Nr 13/2018 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w części 5 zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian