Uchwałą Nr 10/2018 w sprawie: odrzucenia oferty w części 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian