Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
11.10.2016 21.10.2016 Zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie Szczegóły
21.09.2016 29.09.2016 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Rypinie” Szczegóły
05.08.2016 12.08.2016 Zakup sadzonek w ramach realizacji zadania Rewaloryzacja zieleni na terenach będących własnością Powiatu Rypińskiego oraz zadrzewienia przy drogach powiatowych – 2016. Szczegóły
29.06.2016 07.07.2016 Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
22.06.2016 30.06.2016 Zakup odzieży roboczej dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
15.06.2016 27.06.2016 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
09.06.2016 20.06.2016 Inwentaryzacja punktów oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy dla powiatu rypińskiego Szczegóły
« 1 2 »