Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
08.07.2020 23.07.2020 Zakup, dostawa i montaż mebli w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
24.06.2020 10.07.2020 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
25.05.2020 04.06.2020 Zakup, dostawa i montaż mebli w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński Szczegóły
20.05.2020 25.06.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
16.03.2020 24.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
04.03.2020 12.03.2020 Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika Szczegóły
« »