Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
21.08.2019 16.09.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn.: Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
13.08.2019 03.10.2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
11.07.2019 22.07.2019 Zakup, dostawa i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
02.07.2019 17.07.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn.: Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
28.06.2019 11.07.2019 Usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu rypińskiego, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
24.06.2019 05.07.2019 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
13.06.2019 21.06.2019 Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
12.06.2019 25.06.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły
31.05.2019 11.06.2019 Usługi usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu rypińskiego na podst. art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z poźn. zm.) Szczegóły
29.05.2019 18.07.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
« 1 2 »