Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
03.01.2019 14.01.2019 Sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2019 r Szczegóły
21.11.2018 03.12.2018 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów Szczegóły
02.11.2018 20.11.2018 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU RYPIŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Szczegóły
23.10.2018 09.11.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły
04.09.2018 15.10.2018 Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
14.08.2018 13.09.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
19.07.2018 30.07.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły
29.06.2018 09.07.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
15.06.2018 22.06.2018 Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów (część I i II) uczestniczących w projekcie: „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
06.06.2018 20.06.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły
« 1 2 »