Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.12.2020 30.12.2020 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego Szczegóły
18.12.2020 11.01.2021 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) – roboty budowlane Szczegóły
20.08.2020 28.08.2020 Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” Szczegóły
16.03.2020 24.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
« »