Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
16.03.2020 24.03.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
04.03.2020 12.03.2020 Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadnika Szczegóły
21.01.2020 11.02.2020 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych z terenu części gminy Rogowo Szczegóły
17.12.2019 03.01.2020 Sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2020 r. Szczegóły
16.12.2019 13.01.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
21.11.2019 02.12.2019 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów Szczegóły
21.08.2019 16.09.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn.: Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
13.08.2019 03.10.2019 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
11.07.2019 22.07.2019 Zakup, dostawa i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
02.07.2019 17.07.2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn.: Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
« 1 2 3 »