Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.06.2018 22.06.2018 Zakup i dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uczniów (część I i II) uczestniczących w projekcie: „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
06.06.2018 20.06.2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły
18.04.2018 26.04.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
04.04.2018 20.04.2018 Budowa placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
27.03.2018 06.04.2018 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu gmin: Brzuze, Rypin, Wąpielsk i Miasto Rypin Szczegóły
21.03.2018 05.04.2018 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” Szczegóły
10.01.2018 19.01.2018 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
18.12.2017 02.01.2018 Sukcesywna dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 2018 r. Szczegóły
« »