Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
04.07.2016 decyzje Zezwolenie dla Gminy Brzuze na usunięcie drzew z terenu działek nr 100/2, 100/4, 100/9 i 100/26 Szczegóły
23.06.2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z pasa drogowego drogi gminnej nr 120351C. Szczegóły
07.07.2016 zgłoszenia Zgłoszenie Orange Polska S.A o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej Kleszczyn 12631/11061(7698)/46462. Szczegóły
11.07.2016 koncesja Koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża "Huta Chojno-ID" na części działek o nr 146/4 mi 146/7 o powierzchni 1,4241 ha. Szczegóły
27.06.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzewa gatunku Topola szara z pasa drogowego drogi gminnej nr 120524C. Szczegóły
16.06.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie 80 m2 krzewów z działki o nr 904/13 Szczegóły
22.06.2016 decyzje Zezwolenie dla Gminy Wąpielsk na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 120142C. Szczegóły
22.06.2016 decyzje Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Prefabrykacji Betonów "KAMAL" Sp. z o.o. dla instalacji do produkcji prefabrykatów eksploatowanej na terenie Zakładu Nr 2 w Rypinie Szczegóły
14.06.2016 Decyzje Pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Prefabrykacji Betonów "KAMAL" Sp. zo.o. w Bydgoszczy, Zakład Górniczy "Radziki" w Kupnie na wprowadzanie ścieków socjalno - bytowych do ziemi po uprzednim oczyszczeniu w osadniku gnilnym typu OGM-6. Szczegóły
09.06.2016 informacja Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju stacji bazowej 37802 zlokalizowanej w Skrwilnie, ul. Targowa, dz. nr 358/4. Szczegóły
« 1 2 3 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 »