Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.04.2016 Decyzje Wygaszenie decyzji na transport odpadów dla EKO-UTIL S.C. Agnieszka Dąbrowska, Paweł Lewandowski. Szczegóły
31.03.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie zezwolenia na transport odpadów wydanego dla EKO-UTIL S.C Agnieszka Dąbrowska, Paweł Lewandowski Szczegóły
27.04.2016 Decyzje Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla EKO-UTIL Paweł Lewandowski Szczegóły
26.04.2016 decyzje Zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 120611C. Szczegóły
19.04.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki o nr geodezyjnym 455/1. Szczegóły
18.04.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- wprowadzanie do ziemi ścieków socjalno-bytowych po uprzednim oczyszceniu w biologicznej oczyszczalni ścieków,
- wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu hotelowo-rehabilitacyjnego po uprzednim oczyszczeniu w seperatorze koalescencyjnym,
- wykonanie wylotu ścieków opadowych,
- wykonanie wylotu ścieków socjalno-bytowych dla NO Name Spółka z o.o.
Szczegóły
14.04.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla TransV8 Transport i Spedycja Damian Łętkowski. Szczegóły
14.04.2016 zgłoszenia Zmiana w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla stacji bazowej 37806 (46472N!) GTO_Rogowo_Borowo Szczegóły
07.04.2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr geod 3 i 9 w miejscowości Żałe i z działki nr 119 w miejscowości Kleszczyn. Szczegóły
18.03.2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Biogazowni Rypin Sp. z o. o. Szczegóły
« 1 2 3 44 45 46 47 48 49 »