Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.09.2019 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Brzuze na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 216 w obrębie Giżynek. Szczegóły
12.09.2019 Zezwolenie Zezwolenie dla Rypińskich Zakładów Metalowych Sp. z o.o. na zbieranie odpadów metalowych. Szczegóły
12.09.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Sławomira Miksa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. EKO-MIX Sławomir Miksa o wygaszenie decyzji Starosty Rypińskiego z dnia 2 grudnia 2013 r. znak: ROL.6233.7.2013 udzielającej zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. Szczegóły
16.09.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 298/3 i 354/1 w obrębie Rogowo oraz z działki nr 122 w obrębie Pręczki. Szczegóły
09.09.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola z działki nr 34/17 w obrębie Cetki. Szczegóły
18.09.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. zakończenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7. Szczegóły
09.09.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 192/2 w obrębie Wąpielsk. Szczegóły
09.09.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku topola kanadyjska z pasa drogowego drogi gminnej nr 120136C. Szczegóły
23.08.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Danuty Łuczkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Danuta Łuczkiewicz o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów złomu i metali kolorowych zlokalizowanego w Rypinie przy ul. Mławskiej 44. Szczegóły
30.08.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Macieja Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAMAUTO Maciej Kula o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów. Szczegóły
« 1 2 3 4 49 50 51 »