Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
01.07.2020 Zezwolenie Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 29 listopada 2017 r. znak; OS.6233.6.2020 udzielonego Panu Cezaremu Matuszewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "CEZAR". Szczegóły
01.07.2020 Zezwolenie Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego przez Starostę Rypińskiego decyzją z dnia 11 grudnia 2014 r., znak ROL.6233.16.2014 Panu Stanisławowi Federowiczowi prowadzącemu działalność gospodarcza pod nazwą EKO DUET Zakład Utylizacji Odpadów. Szczegóły
29.06.2020 Pozwolenie Pozwolenie dla Rejs Sp. z o.o. na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 103. Szczegóły
10.06.2020 Pozwolenie Zmiana pozwolenia zintegrowanego wdanego dla CEDROB S.A. w Ujazdówku wydanego przez Starostę Rypińskiego decyzją z dnia 11 maja 2016 r. znak: ROL.6222.1.2016 d;la Wytwórni Pasz zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Bielawki 20. Szczegóły
30.06.2020 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rogowo na usuniecie drzew z działki nr 392/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
30.06.2020 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rogowo na usunięcie drzew z działki nr 298/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
24.06.2020 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzew z działki nr 289 w obrębie Rusinowo. Szczegóły
08.06.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Brzuze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr 10 i nr 13/21 w obrębie Łączonek. Szczegóły
17.06.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 392/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
04.06.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 298/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
« 1 2 3 4 58 59 60 »