Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.06.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku jesion wyniosły z działki o nr geod. 290 obręb Głowińsk Szczegóły
12.06.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny z działki o nr 608/8 obręb Radziki Duże. Szczegóły
29.05.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie przez Orange Polska S.A. zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej (46487N!) LAPINOZEK (GTO_WAPIELSK_LAPINOZEK) zlokalizowanej w miejscowości Łapinóżek na działce o nr 58. Szczegóły
25.05.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzewa gatunku - klon jawor z pasa drogowego drogi gminnej nr 120623C. Szczegóły
19.05.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych do urządzeń wodnych i wykonanie urządzenia wodnego w związku z realizacją zadania : przebudowa ul. Lisiny w Rypinie. Szczegóły
05.05.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku klon jawor z pasa drogowego drogi gminnej nr 120623C. Szczegóły
12.05.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie przez T-Mobile Polska S.A. zmian danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 3754 (46461N!) zlokalizowanej w Ugoszczu na działce nr 143/6 Szczegóły
22.05.2017 Pozwolenia Pozwolenie dla UNIKAT Sp. z o.o. w Rypinie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji do powlekania (lakierni proszkowej), w której zużycie powłok lakierniczych przekracza 1 Mg/rok. Szczegóły
16.05.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Gminy Rogowo na usunięcie 4 sztuk drzew z działki o nr geodezyjnym 417. Szczegóły
16.05.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Adama Rejs prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Adam Rejs Zakład Usługowo - Handlowy na przetwarzanie odpadów o kodzie 07 02 13. Szczegóły
« 1 2 3 4 19 20 21 »