Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.07.2018 Zezwolenie Zmiana zezwolenia Starosty Rypińskiego z dnia 29.11.2018 r. znak: SN.6233.16.2017 wydanego dla Cezarego Matuszewskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą CEZAR Cezary Matuszewski na zbieranie odpadów. Szczegóły
13.07.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzewa gatunku wierzba iwa z działki nr 76. Szczegóły
12.07.2018 Zezwolenie zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzewa z pada drogowego drogi publicznej nr 120351C. Szczegóły
12.07.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzewa z pasa drogowego drogi publicznej nr 120320C. Szczegóły
04.07.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Brzuze na sunięcie drzew:
- z pasa drogowego drogi publicznej nr 120206C,
- z działki nr 165 w miejscowości Radzynek,
- z działki o nr 154 w miejscowości Żałe.
Szczegóły
29.06.2018 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzew z działki nr 355 i nr 761/9. Szczegóły
26.06.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 162 obręb Wapielsk II. Szczegóły
21.06.2018 Zgłoszenie Zgłoszenie przez OLKOP BIS Sp. z o.o. instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych. Szczegóły
14.06.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Cezarego Matuszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CEZAR Cezary Matuszewski Blizno 30A o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego przez Starostę Rypińskiego w dniu 29.11.2017 r. znak: SN.6233.16.2017. Szczegóły
04.06.2018 Zgłoszenie Zgłoszenie Polkomtel Sp. z o.o. zmian danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej BT44152 RYPIN. Szczegóły
« 1 2 3 4 31 32 33 »