Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.04.2021 Zgłoszenie Zgłoszenie przez P4 Sp. z o.o. zmian danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Warszawskiej 59. Szczegóły
08.04.2021 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek CEDROB S.A. o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla "Wytwórni Pasz Rypin II - instalacji do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę o dolegliwej wydajności 90 Mg/h", zlokalizowanej na działkach o nr 866/1; 867/6; 870/15; 866/10; 866/11; 870/16; 865/7 i 865/8 w obrębie Rypin. Szczegóły
29.04.2021 Pozwolenie Pozwolenie dla Trimco Sp. z o.o. Spółka komandytowa na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do obróbki oraz powlekania metali. Szczegóły
22.04.2021 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 99/1 i nr 100/4 w obrębie Nowy Kobrzyniec. Szczegóły
22.04.2021 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 392/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
23.04.2021 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Bogdana Manelskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: Tartak Usługowo-Produkcyjny Bogdan Manelski, instalacji pięciu kotłów, o mocy nominalnej 111,8 kW każdy wykorzystywanych na potrzeby suszarni drewna. Szczegóły
23.04.2021 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Bogdana Manelskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Tartak Usługowo-Produkcyjny Bogdan Manelski instalacji do magazynowania trocin, zlokalizowanej na działce nr 238/2 w obrębie Urszulewo. Szczegóły
23.04.2021 Pozwolenie Pozwolenie dla Trimco Sp. z oo.. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do obróbki metali, zlokalizowanej w Mariankach 59, gmina Rypin Szczegóły
19.04.2021 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzew i krzewów z działki nr 262 w obrębie Głowińsk, nr 253 w obrębie Kowalki i nr 113 w obrębie Borzymin. Szczegóły
06.04.2021 Zezwolenie Zezwolenie dla Leszka Murawskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa Leszek Murawski na zbieranie odpadów metali, na działce nr 125/3 w obrębie Borzymin. Szczegóły
« 1 2 3 4 66 67 68 »