Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
13.04.2017 Decyzje Zezwolenie dla Wójta Gminy Brzuze na usunięcie drzew z działek o nr geod. 430 w miejscowości Żałe i o nr geod. 75 w miejscowości Ugoszcz. Szczegóły
13.04.2017 Pozwolenia Zmiana pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb gminnego ujęcia wody w Półwieku Małym oraz odprowadzenie do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody. Szczegóły
30.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Brzuze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr 430 obręb Żale i z działki o nr 75 obręb Ugoszcz. Szczegóły
07.04.2017 Pozwolenia Pozwolenie zintegrowane dla Biogazowni Rypin Sp. z o.o. w związku z eksploatacją "Instalacji w gospodarce odpadami - do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę". Szczegóły
31.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta Rypina o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy Lisiny po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniu czyszczącym oraz wykonanie urządzenia wodnego - dwóch ziemnych zbiorników chłonno-odparowujących służących do wprowadzania do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych. Szczegóły
31.03.2017 Pozwolenia Pozwolenie dla KAUFMAN Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 4, 87 - 500 Rypin na wprowadzanie gazów i pyłów dla instalacji, w której używane są rozpuszczalniki organiczne w procesie powlekania powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych. Szczegóły
28.03.2017 Zezwolenia Zezwolenie dla Wójta Gminy Rypin na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki o nr geod. 19. Szczegóły
22.03.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie przez Orange Polska S.A. zmian danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej (46462N!) KLESZCZYN zlokalizowanej na działce o nr geod. 121/1. Szczegóły
17.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew gatunku topola szara z działki o nr geod. 95/1. Szczegóły
09.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki o nr geod. 19. Szczegóły
« 1 2 3 4 17 18 19 »