Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
11.06.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Dorotę Dębicką i Beatę Raczyńska prowadzące działalność gospodarcza pod nazwą DOR-BET s.c. Dorota Dębicka Beata Raczyńska" instalacji do przesyłu i magazynowania paliw płynnych. Szczegóły
10.07.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów zieleni miejskiej. Szczegóły
09.07.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez PHU SOJAR A.A.J. Romanowscy Sp. jawna instalacji do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych zlokalizowanej w Okalewie 133. Szczegóły
04.07.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Wąpielsk o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 80/4 w obrębie Półwiesk Mały. Szczegóły
01.07.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z działki nr 20 w obrębie Ławy. Szczegóły
03.07.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr 65/1 w obrębie Rypałki Prywatne. Szczegóły
04.07.2019 Zezwolenie Wygaszenie decyzji Starosty Rypińskiego z dnia 17 maja 2017 r. znak: ROL.6233.5.2017 na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydaną dla Adama Rejs prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Adam Rejs Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy" Szczegóły
25.06.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez P4 Sp. z o.o. zmian danych w instalacji zlokalizowanej w obrębie Pinino 2 na działce nr 71/1. Szczegóły
13.06.2019 Pozwolenie Zezwolenie dla Danuty Żbikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Danuta Żbikowska i Krzysztof Żbikowski" na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji wędzarniczo-parzelniczej. Szczegóły
24.06.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Brzuze o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza z działki nr 77 w obrębie Łączonek. Szczegóły
« 1 2 3 4 46 47 48 »