Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.01.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek PPHU "ZALMET" Sp. Jawna W.M.P. Zaleśkiewicz o zmianę pozwolenia Starosty Rypińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. znak: ROL.6220.1.2015 na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacja instalacji. Szczegóły
14.01.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 832/153. Szczegóły
09.01.2020 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w Rypinie na działce nr 1243/1. Szczegóły
31.12.2019 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzew z terenu zieleni miejskiej oznaczonych jako działki o nr 761/10 i nr 1449/5. Szczegóły
13.12.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez P4 Sp. z o.o. zmian danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7. Szczegóły
09.12.2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Burmistrza Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 761/10 i nr 1449/5. Szczegóły
02.12.2019 Zgłoszenie Zawiadomienie o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 17/1 w obrębie Wąpielsk II. Szczegóły
25.11.2019 Zgłoszenie Zgłoszenie przez Emitel S.A z mian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej w Stępowie 86. Szczegóły
19.11.2019 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej nr 120610C i nr 120659C. Szczegóły
21.11.2019 Decyzja Decyzja określająca dopuszczalny poziom hałasu z restauracji "ATY-ATY" zlokalizowanej w Rypinie przy ul. Nowy Rynek 5A. Szczegóły
« 1 2 3 4 52 53 54 »