Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
31.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- pobór wody podziemnej z ujęcia "Borzymin" w ilości 163362 m3/rok,
- wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rowu RC.
Szczegóły
31.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- pobór wody podziemnej z ujęcia "Sadłowo" w ilości 159191 m3/rok,
- wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rowu.
Szczegóły
31.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- pobór wody podziemnej z ujęcia "KOWALKI" w ilości 158973 m3/rok,
- wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody.
Szczegóły
31.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- pobór wody podziemnej z ujęcia "Starorypin Prywatny" w ilości: 202740 m3/r.
- wprowadzanie oczyszczonych ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu,
- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu
Szczegóły
26.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Pani Pauliny Gołębiewskiej o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych ze studni głębinowej w ilości 6 572 m3/r. Szczegóły
08.08.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Pana Andrzeja Jaworskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKO-MAT o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na działce o nr ewid. 174 obręb Podole. Szczegóły
24.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin na usunięcie drzewa gatunku jarząb szwedzki z pasa drogowego drogi gminnej nr 120350C. Szczegóły
21.07.2017 Zgłoszenia Zgłoszenie przez P4 Sp. z o.o. w Warszawie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne RYP0401A. Szczegóły
10.07.2017 Pozwolenie Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Rypin na:
-wykonanie studni nr 4,
- pobór wód podziemnych ze studni nr 4 w ilości 102.200 m3/rok.
Szczegóły
07.07.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo na usunięcie 13 drzew z drogi wewnętrznej oznaczonej działką nr 22. Szczegóły
« 1 2 3 4 21 22 23 »