Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
18.03.2020 Zezwolenie Zezwolenie na Gminy Miasta Rypin na usunięcie drzew z działki nr 1616/14, nr 1996/1 i nr 980/15 w obrębie Rypin. Szczegóły
17.03.2020 Zezwolenie Zezwolenia dla Gminy Brzuze na usunięcie drzew z działki nr 195/11 w obrębie Ostrowite. Szczegóły
16.03.2020 Pozwolenie Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów udzielonego Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "ZALMET" sp. jawna W.M.P. Zaleśkiewicz decyzją Starosty Rypińskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r. , znak: ROL.6220.1.2015. Szczegóły
09.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 99/1 i nr 100/4 w obrębie Charszewo. Szczegóły
09.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Wójta Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z pasa drogowego drogi gminnej nr 120320C. Szczegóły
04.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Piotra Chreścionko prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą: PO-Styr s. c. Piotr Chreścionko, Wojciech Gutkowski o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 14 czerwca 2016 r. znak: ROL.6233.11.2016. Szczegóły
05.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Jerzego Barwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 9 października 2015 r. znak: ROL.6233.11.2015 Szczegóły
05.03.2020 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek VITO-OLI Sp. z o.o. w Poznaniu o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 28.11.2017 r. znak: SN.6233.13.2017. Szczegóły
06.03.2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 298/3 w obrębie Rogowo. Szczegóły
04.03.2020 Zezwolenie Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew udzielonego Gminie Wąpielsk decyzją Starosty Rypińskiego w dniu 11 października 2019 r., znak: OS.613.10.2020.MM. Szczegóły
« 1 2 3 4 55 56 57 »