Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
15.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji. Wniosek Trimco Sp. z o.o. Sp. k. o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w Mariankach 59. Szczegóły
15.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Gminy Miasta Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 1281 i1320/1 w obrębie Miasto Rypin. Szczegóły
09.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Trimco Sp. z o.o. o wygaszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza udzielonego przez Starostę Rypińskiego w dniu 23.04.2021 r., znak: OS.6224.1.2021. Szczegóły
09.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, znak: SN.6224.2.2018 r. wydanego w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez Starostę Rypińskiego dla Zakładu Produkcji Pomocniczej Huta Chojno. Szczegóły
06.09.2021 Pozwolenie Pozwolenie zintegrowane dla Wytwórni Pasz Rypin II należącej do "CEDROB" S.A. Szczegóły
03.09.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek mamAUTO Sp. jawna o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów metalowych na działce nr 263 w obrębie Marianki. Szczegóły
26.08.2021 Zezwolenie Zezwolenie dla Gminy Rypin na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki nr 197/17 w obrębie Kowalki. Szczegóły
22.07.2021 wniosek o wydanie decyzji Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW oraz stacji transformatorowej kontenerowej nn/SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Starorypin 1 na działce o nr ewid. 85/15 Szczegóły
24.08.2021 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek Gminy Rypin o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr 184 w obrębie Godziszewy. Szczegóły
20.08.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek Gminy Rogowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec zwyczajny z działki nr 256 w obrębie Nadróż. Szczegóły
« 1 2 3 4 71 72 73 »