Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Budownictwa i Geologii Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę Budownictwa i Geologii Szczegóły
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych Budownictwa i Geologii Szczegóły
Wydanie dziennika budowy Budownictwa i Geologii Szczegóły
Stwierdzenie samodzielności lokalu Architektury i Budownictwa Szczegóły
Pozwolenie na rozbiórkę Architektury i Budownictwa Szczegóły
Przeniesienie pozwolenia na budowę Budownictwa i Geologii Szczegóły
Pozwolenie na budowę Budownictwa i Geologii Szczegóły
Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Edukacji, Promocji i Rozwoju Szczegóły
Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Edukacji, Promocji i Rozwoju Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »