Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę Architektury i Budownictwa Szczegóły
Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wydanie dziennika budowy Architektury i Budownictwa Szczegóły
Stwierdzenie samodzielności lokalu Architektury i Budownictwa Szczegóły
Pozwolenie na rozbiórkę Architektury i Budownictwa Szczegóły
Przeniesienie pozwolenia na budowę Architektury i Budownictwa Szczegóły
Pozwolenie na budowę Architektury i Budownictwa Szczegóły
Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Edukacji, Promocji i Rozwoju Szczegóły
Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Edukacji, Promocji i Rozwoju Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »