Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Zgłoszenie prac kartograficznych Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Zgłoszenie prac geodezyjnych Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »