Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Wpis do rejestru zwierząt chronionych Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »