Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: zp[at]powiatrypinski[dot]pl

Pracownik

Dorota Rumińska biuro nr 217
Inspektor tel. wew. 217


Zadania i zakres działania

1. Prowadzenie procedur zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uchwałami Zarządu i zarządzeniami Starosty;
2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia procedur zamówień publicznych we współpracy z właściwym wydziałem Starostwa;
3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych przez okres przewidziany przepisami prawa i jej udostępnianie do wiadomości publicznej zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej;
4. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
5. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych;
6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty związanych z zamówieniami publicznymi;
7. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień Starostwa, przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym;
8. Realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>