Samodzielne stanowisko ds projektów i środków unijnych

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49

Pracownik

Marek Tyburski biuro nr 121
Inspektor tel. wew. 121


Zadania i zakres działania

§ 33. Samodzielne stanowisko ds projektów i środków unijnych (PU)
1. Koordynowanie prac związanych z realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Udział w pracach komisji przeprowadzających postępowania przetargowe.

Informacje

Rejestr zmian