Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie 14:37 13-08-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół Nr 83 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.07.2020) 14:45 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 269/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie 14:41 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 268/2020 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński, w części 3. 14:27 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 267/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 14:24 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 266/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie do reprezentowania Powiatu Rypińskiego w zakresie realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 14:22 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 265/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie 14:19 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 264/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie 14:14 12-08-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 13:18 10-08-2020 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie prac kartograficznych 13:37 07-08-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
« 1 2 3 265 266 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>