Przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla uczniów uczestniczących w projekcie: „Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg o wartości poniżej 30.000 euro
  • Finansowanie projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 29.06.2016
  • Data składania ofert 07.07.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 07.07.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pokój 211 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED nie dotyczy
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian