Pozwolenie zintegrowane

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca , w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy, w przypadku pierwszego pozwolenia lub po istotnej zmianie instalacji do 6 miesięcy
  • Osoba kontaktowa Joanna Dombrowska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 110
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2 egzemplarzach + forma elektroniczna,
   - dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty skarbowa 2011 zł, 506 zł ( mikro, małych i średnich przedsiębiorców) + opłata rejestracyjna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnie 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)                                                                                                               – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169)                                                                                                                       – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz.1183)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian