Pozwolenie wodnoprawne

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - wniosek
   - operat wodnoprawny w 3 egz. sporządzony w formie opisowej i graficznej operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego,
   - opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
   - dokumentacja hydrologiczna w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
   -zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych,
   - uzgodnienia z właścicielami wód, nieruchomości i urządzeń wodnych niezbędne do wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
  • Opłaty skarbowa 217 zł
  • Tryb odwoławczy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub w Warszawie za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   – art. 122, ust. 1, art. 131, art. 132 ustawy  z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian