Petycje

Realizacja petycji:

Data złożenia petycji

Tytuł

Realizacja

08.06.2020 r.

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja

Odpowiedź na petycję

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

19.08.2020 r.

w interesie publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Szczutowskim i Urszulewskim oraz przywrócenie i utrzymanie pierwotnej retencji Jeziora Szczutowskiego i Urszulewskiego.

Petycja

Petycja w części przekazana wg właściwości

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Petycja w części przekazana według właściwości.

Informacje

Rejestr zmian