Petycje

Realizacja petycji:

Data złożenia petycji

Tytuł

Realizacja

08.06.2020 r.

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Informacje

Rejestr zmian