Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Rypiński
  • Tryb zamówienia publicznego przetarg nieograniczony
  • Finansowanie projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
  • Data ogłoszenia 12.03.2019
  • Data składania ofert 26.03.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 26.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, pok. 211 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED BZP 521136-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian