OGŁASZAMY KONKURS

W tym roku Powiat Rypiński obchodzi 20-lecie przywrócenia. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Rypińskiego do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Celem jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego logo okolicznościowego, który w jasny i czytelny sposób będzie nawiązywał do rocznicy. Prace konkursowe będą przyjmowane od 16.01.2019 r. do 31.01.2019 r. Zgłoszenia muszą zawierać:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu;

– oświadczenie (stanowiące załącznik do regulaminu);

– propozycję logo w wersji papierowej formatu A4 oraz na nośniku elektronicznym w formacie grafiki wektorowej (CDR, AI, ESP) oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie (dot. osób niepełnoletnich).

Prace należy dostarczyć osobiście (Starostwo Powiatowe – Wydział Promocji i rozwoju, pokój 114, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin z dopiskiem „Konkurs na logo”. Ogłoszenie wyników nastąpi do 08.02.2019 r. Autor zwycięskiego projektu na logo otrzyma w nagrodę tablet. Wybrane przez Komisję Konkursową logo stanie się oficjalną identyfikacją graficzną obchodów 20-lecia i będzie przeznaczone do celów promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian