Nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Do 15 września 2019 r. można składać wnioski o stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Celem programu jest zachęcenie uczniów do wyboru kształcenia się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, w związku ze znaczącym niedoborem lekarzy specjalistów. Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej przez studentów jest istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu.

 

Wniosek o przyznanie stypendium składa student.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni warunki zawarte w regulaminie:

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym Regulaminem udzielania stypendiów.

 

W celu złożenia wniosku należy:

  1. wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w wersji papierowej;
  2. wydrukowany w 2 kopiach wniosek;
  3. podpisać Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu;
  4. jeden egzemplarz wniosku należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 15 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie ul. Warszawska 38 do godz. 12:00 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Stypendium”.
  5. drugi egzemplarz wniosku pozostaje u wnioskodawcy!

 

Informacji na temat stypendiów udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie tel. 54 2803922.

 

Do pobrania:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian