Koncesja na wydobywanie kopaliny

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy, do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu przewidzianego na uzgodnienia
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie koncesji zawierający informacje wg art. 24 i art. 26 ustawy prawo geologiczne i górnicze,
  • Opłaty skarbowa 616 zł
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:                                                                                      1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie                    przekracza 2 ha,                                                                                                                2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000          m3,                                                                                                                                            3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia                      środków strzałowych.

  • Podstawa prawna

   – art. 22 ust.2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 24 ust. 1 i 2 i ust. 4 oraz art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian