Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Powiatu (21.11.2018)

Porządek obrad I sesji- powiat

protokół nr I


II Sesja Rady Powiatu (05.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr II


III Sesja Rady Powiatu (20.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr III

Opinia RIO


IV Sesja Rady Powiatu (27.02.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół z IVsesji

Sprawozdanie PINB (2)

Sprawozdanie z prac komisji

sprawozdanie Starosty – sesja IV


V Sesja Rady Powiatu (13.03.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja V


VI Sesja Rady Powiatu (10.04.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja VI

Policja sprawozdanie za 2018

PSSE  sprawozdanie za 2018

sprawozdanie – straż

sprawozdanie PPOZP

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2018

sprawozdanie Starosty – sesja VI


VII Sesja Rady Powiatu (04.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

sprawozdanie Starosty – sesja VII

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2018 roku

 OZPS za 2018

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

Sprawozdanie PCPR 2018

protokół z  VII sesji


VIII Sesja Rady Powiatu (24.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie PGW w Rypinie

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu – Absolutorium

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 11.Kr.2019

Uchwała RIO Nr 12.S.2019


IX Sesja Rady Powiatu (28.08.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

informacja oświatowa

Sprawozdania – Państwowe Gospodarstwo Wody PolskieX Sesja Rady Powiatu
(02.10.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Informacje

Rejestr zmian