Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Powiatu (21.11.2018)

Porządek obrad I sesji- powiat

protokół nr I


II Sesja Rady Powiatu (05.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr II


III Sesja Rady Powiatu (20.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr III

Opinia RIO


IV Sesja Rady Powiatu (27.02.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół z IVsesji

Sprawozdanie PINB (2)

Sprawozdanie z prac komisji

sprawozdanie Starosty – sesja IV


V Sesja Rady Powiatu (13.03.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja V


VI Sesja Rady Powiatu (10.04.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja VI

Policja sprawozdanie za 2018

PSSE  sprawozdanie za 2018

sprawozdanie – straż

sprawozdanie PPOZP

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2018

sprawozdanie Starosty – sesja VI


VII Sesja Rady Powiatu (04.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

sprawozdanie Starosty – sesja VII

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2018 roku

 OZPS za 2018

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

Sprawozdanie PCPR 2018

protokół z  VII sesji


VIII Sesja Rady Powiatu (24.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z VIII sesji

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie PGW w Rypinie

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu – Absolutorium

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 11.Kr.2019

Uchwała RIO Nr 12.S.2019


IX Sesja Rady Powiatu (28.08.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół IX

informacja oświatowa

Sprawozdania – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Rypinie

Informacja z prac Zarządu Powiatu w zakresie podejmowanych uchwałX Sesja Rady Powiatu
(02.10.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z X sesji

Sprawozdanie ZDP w Rypinie

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ I półrocze 2019

Uchwała RIO nr 4.I.2019

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 roku


XI Sesja Rady Powiatu (13.11.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XI

Wyniki głosowań

Program Naprawczy SP ZOZ

Program Naprawczy załączniki

RAPORT Oświata

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie Sanepid


XII Sesja Rady Powiatu (11.12.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XIII Sesja Rady Powiatu (30.12.2019)

Porządek sesji

Protokół sesja XIII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO 5.Dpr.2019

Uchwała RIO 9.P.2019

Uchwała RIO 9.WPF.2019


XIV Sesja Rady Powiatu (22.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół z XIV sesji

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XV Sesja Rady Powiatu (24.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XV sesja


 XVI Sesja Rady Powiatu (7.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XVI sesja


 XVII Sesja Rady Powiatu (26.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

protokół XVII sesja

KORONAWIRUS – prezentacja PSSE

PINB sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za 2019 rok

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XVIII Sesja Rady Powiatu (29.04.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Policja- sprawozdanie za 2019

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z realizacji PPOZP 2019 rok

Straż – sprawozdanie za 2019

Protokół sesja XVIII


XIX Sesja Rady Powiatu (17.06.2020)

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XIX sesja

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2019

OZPS za 2019 rok

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2019

Sprawozdanie PCPR 2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu- Absolutorium

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 4.Kr.2020

Uchwała RIO Nr 7.S.2020


XX Sesja Rady Powiatu (15.07.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XX sesja

Nadzór Wodny Golub-Dobrzyń-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Lipno-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Rypin-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Sierpc-sprawozdanie 2019 rok


XXI Sesja Rady Powiatu (2.09.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXI sesja

Informacja z działalności Izby Rolniczej

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXII Sesja Rady Powiatu (30.09.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXII sesja

SP ZOZ sprawozdanie finansowe za 2019r. z opinią Biegłego Rewidenta

Informacja SP ZOZ z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Opinia RIO – sprawozdanie za I półrocze 2020r.


XXIII Sesja Rady Powiatu (21.10.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIII

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019-2020

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie ZDP

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXIV Sesja Rady Powiatu (26.10.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIV


XXV Sesja Rady Powiatu (13.11.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXV


XXVI Sesja Rady Powiatu (16.12.2020)

Porządek obrad

wyniki głosowań

Protokół XXVI – Skan

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w I półroczu 2020r.

Sprawozdanie międzysejne

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXVII Sesja Rady Powiatu (30.12.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXVII – Skan

Program Naprawczy SP ZOZ 2020_2022

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Opinia RIO 2.D.2020 deficyt

Opinia RIO 2.P.2020 budżet 2021

Opinia RIO WPF 2021-2024


 

XXVIII Sesja Rady Powiatu (24.02.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań – Skan

Protokół XXVIII – Skan

Protokół XXVIII

Sprawozdanie z działalności PINB za 2020r. – Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu- Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXIX Sesja Rady Powiatu (10.03.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIX – Skan

Protokół XXIX


XXX Sesja Rady Powiatu (24.03.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXX -Skan

Protokół XXX


XXXI Sesja Rady Powiatu (26.05.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXI- Skan

Protokół XXXI

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 – Skan

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020

Policja sprawozdanie za rok 2020 Skan

Sprawozdanie rynek pracy w Powiecie Rypińskim w 2020 roku – Skan

Sprawozdanie rynek pracy w Powiecie Rypińskim w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2020 – Skan

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2020r. -Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z realizacji PPOZP za rok 2020 – Skan

Sprawozdanie z realizacji PPOZP za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za 2020 rok – Skan

Straż – sprawozdanie za 2020 rok – Skan


XXXII Sesja Rady Powiatu (18.06.2021)

Porządek obrad

wyniki głosowań

Protokół XXXII- Skan

Protokół XXXII


 

XXXIII Sesja Rady Powiatu (23.06.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego – Skan

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie-Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020 – Skan

Sprawozdanie-Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2020r.- Skan

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2020r.

Opinia RIO Nr 15.S.2021 z dn. 29.04.2021

Opinia RIO Nr 14.Kr.2021 z dn. 10.06.2021

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan


XXXIV Sesja Rady Powiatu (14.07.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań


XXXV Sesja Rady Powiatu (30.07.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

SP ZOZ Sprawozdanie Finansowe za 2020 r. z opinią Biegłego Rewidenta

 

Informacje

Rejestr zmian