Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Powiatu (21.11.2018)

Porządek obrad I sesji- powiat

protokół nr I


II Sesja Rady Powiatu (05.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr II


III Sesja Rady Powiatu (20.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr III

Opinia RIO


IV Sesja Rady Powiatu (27.02.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół z IVsesji

Sprawozdanie PINB (2)

Sprawozdanie z prac komisji

sprawozdanie Starosty – sesja IV


V Sesja Rady Powiatu (13.03.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja V


VI Sesja Rady Powiatu (10.04.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja VI

Policja sprawozdanie za 2018

PSSE  sprawozdanie za 2018

sprawozdanie – straż

sprawozdanie PPOZP

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2018

sprawozdanie Starosty – sesja VI


VII Sesja Rady Powiatu (04.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

sprawozdanie Starosty – sesja VII

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2018 roku

 OZPS za 2018

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

Sprawozdanie PCPR 2018

protokół z  VII sesji


VIII Sesja Rady Powiatu (24.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z VIII sesji

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie PGW w Rypinie

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu – Absolutorium

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 11.Kr.2019

Uchwała RIO Nr 12.S.2019


IX Sesja Rady Powiatu (28.08.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół IX

informacja oświatowa

Sprawozdania – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Rypinie

Informacja z prac Zarządu Powiatu w zakresie podejmowanych uchwałX Sesja Rady Powiatu
(02.10.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z X sesji

Sprawozdanie ZDP w Rypinie

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ I półrocze 2019

Uchwała RIO nr 4.I.2019

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 roku


XI Sesja Rady Powiatu (13.11.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XI

Wyniki głosowań

Program Naprawczy SP ZOZ

Program Naprawczy załączniki

RAPORT Oświata

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie Sanepid


XII Sesja Rady Powiatu (11.12.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XIII Sesja Rady Powiatu (30.12.2019)

Porządek sesji

Protokół sesja XIII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO 5.Dpr.2019

Uchwała RIO 9.P.2019

Uchwała RIO 9.WPF.2019


XIV Sesja Rady Powiatu (22.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół z XIV sesji

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XV Sesja Rady Powiatu (24.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XV sesja


 XVI Sesja Rady Powiatu (7.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XVI sesja


 XVII Sesja Rady Powiatu (26.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

KORONAWIRUS – prezentacja PSSE

PINB sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za 2019 rok

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Protokół XVII sesja


XVIII Sesja Rady Powiatu (29.04.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Policja- sprawozdanie za 2019

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z realizacji PPOZP 2019 rok

Straż – sprawozdanie za 2019

Protokół sesja XVIII


XIX Sesja Rady Powiatu (17.06.2020)

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XIX sesja

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2019

OZPS za 2019 rok

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2019

Sprawozdanie PCPR 2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu- Absolutorium

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 4.Kr.2020

Uchwała RIO Nr 7.S.2020


XX Sesja Rady Powiatu (15.07.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XX sesja

Nadzór Wodny Golub-Dobrzyń-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Lipno-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Rypin-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Sierpc-sprawozdanie 2019 rok


XXI Sesja Rady Powiatu (2.09.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Informacja z działalności Izby Rolniczej

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Informacje

Rejestr zmian