Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

     ROK 2021

Lp. Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data doręczenia zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu 21- dniowego na wniesienie sprzeciwu

    1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynku mieszkalne na dz. nr ewid. 1942/5 w m. Rypin 27.01.2021r  ———– 17.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
2. Magdalena Konopacka, ul. Brzezińska 25E, 03-075 Warszawa Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 576/2 w m. Żałe gm. Brzuze 28.01.2021r  ———– 16.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
3. PSG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz Sieć gazowa ś/c na dz. nr ewid. 1198/15, 1212/1, 1210/7, 1210/2, 1210/4 w m. Rypin 02.02.2021r ———– 19.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
4. Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 404/1, 403, 402, 401/1, 400/1, 399, 398/1, 396, 395 w m. Sadłowo gm. Rypin 18.02.2021r  ———— 26.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
5. Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 234/3, 226, 213/14, 213/17, 213/3 w m. Kowalki gm. Rypin 22.02.2021r  ————- 26.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
6. Marek Paliński, ul. Cicha 3B, 87-500 Rypin Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 1193/29 w m. Rypin 02.03.2021r ———— 24.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
7. Ewa i Piotr Fodrowscy, Brzeszczki Duże 27, 87-515 Rogowo Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 233/2 w m. Szczerby gm. Rogowo 05.03.2021r ———— 29.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
8. PSG Sp. z o.o. Gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynku mieszkalne na dz. nr ewid. 80/3 i 34 w m. Marianki gm. Rypin 12.03.2021r ———— 31.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
9. Energa-Operator S.A. O/Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowych nN na dz. nr ewid. 1145/2, 1948/5, 1941/3, 1779/3, 1944/1 w m. Rypin ul. Ogrodowa 18.03.2021r ———- 21.04.2021r Nie wniesiono sprzeciwu
10 Roman Kiełkowski, Borzymin 10, 87-500 Rypin Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 82 w m. Borzymin gm. Rypin 30.03.2021r Postanowienie o uzupełnieniu nieprawidłowości z dnia 19.04.2021 r. 07.05.2021r.Nie wniesiono sprzeciwu
11 Andrzej Grapatyn, Cetki 30, 87-500 Rypin Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 23/15 w m. Cetki gm. Rypin 30.03.2021r  Postanowienie o uzupełnieniu nieprawidłowości z dnia 19.04.2021 r. Nie wniesiono sprzeciwu
12 PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Gazociąg ś/c dn 63 PE zasilający budynki mieszkalne na dz. nr ewid. 1442/1 w m. Rypin 79/2, 431/4 w m. Rusinowo gm. Rypin 07.04.2021  ————– 07.05.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
13 Anna i Grzegorz Olwert, ul. Spokojna 30, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 546/4 w m. Rypin 15.04.2021r  ———–  Zaśw. o braku sprzeciwu -29.04.2021 r.
14 Jan i Barbara Polanowscy, ul. Spokojna 25, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr 1008/8 w m. Rypin 16.04.2021r  ———— 10.05.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
15 Jeronimo Martins Polska SA ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku handlowo-usługowym na dz. nr2212 w m. Rypin 19.04.2021r  ———– Inwestor w dniu 10.05.2021 r. wycofał wniosek
16 Aneta Biernacka, ul. Podmiejska 9, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na dz. nr ewid. 371/1 w m. Rypin 29.04.2021r.  ———  21.05.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
17 Urząd Gminy Brzuze Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzuze na działkach 100/2 i 62/1 30.04.2021r.

 

 —————————-  26.05.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
18 Karol Zaborski Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 555/7 w miejscowości Rypin 05.05.2021r.  ———————–  21.05.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
19 PSG Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63 PE zasilającego budynku mieszkalne na działkach o nr ewid. 65, 126, 298, 132/8 w miejscowości Marianki, gm. Rypin 12.05.2021r.  23.06.2021r. – wniesiono sprzeciw  ————————–
20 PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej ś/c dn63mm PE na dz. nr ewid. 1018/3, 1025/9, 1025/3 w m. Rypin ul. Spokojna 13.05.2021r.  ————————–  07.06.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
21 PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej ś/c dn63mm PE na dz. nr ewid. 1507, 1617, 1616/14, 1613, 1604, 1598, 1596 w m. Rypin ul. Willowa, 11 Listopada 13.05.2021r.  ———————–  07.06.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
22 Rafał Malinowski ul. Bolesława Prusa 52, 87-500 Rypin Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 1157/7 w m. Rypin 17.05.2021r.  ———————– 08.06.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
23 Gmina Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 245/11, 159, 243/6, 243/21, 245/26, 243/8, 243/9, 245/20, 242/3, 242/2, 155 w m. Skrwilno 28.05.2021r.
24 Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 160, 133/8 w m. Lamkowizna gm. Wąpielsk 31.05.2021r.  ———————–  Inwestor w dniu 16.06.2021 r. wycofał wniosek
25 Energa-Operator S.A. O/Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na dz. nr ewid. 184, 183, 182/4, 182/5, 182/6, 182/9, 182/12, 182/13, 154/2 w m. Kleszczyn gm. Brzuze 01.06.2021r. Postanowienie o uzupełnieniu nieprawidłowości z dnia 21.06.2021 r. 05.07.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
26 Janusz Zdziebłowski, Żałe 88, 87-517 Brzuze Powiększenie otworu okiennego na działce ozn. nr ewid. 168/6 w m. Żałe gm. Brzuze 09.06.2021r. ———————- Inwestor w dniu 28.06.2021 r. wycofał wniosek
27 Marek Paliński, ul. Cicha 3b, 87-500 Rypin Zmiana zgłoszenia WB.6743.1.6.2021 29.06.2021r.  ———————- Inwestor w dniu 19.07.2021 r. wycofał wniosek
28 Małgorzata Kabacińska, Czumsk Duży 32A, 87-515 Rogowo Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700dmi wewnętrzna instalacja gazowea zasilanea gazem płynnym” na działce ozn. nr ewid. 107/2 w miejscowości Czumsk Duży gm. Rogowo. 12.07.2021r.  —————— 13.07.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
29 PSG Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Gazociąg średniego ciśnienia dn 90/63 PE na dz. nr ewid. 65, 126, 298, 132/8 w m. Marianki gm. Rypin 15.07.2021r.  —————- 02.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
30 Janina Bogdan, ul. Kościelna 27, 87-510 Skrwilno Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 890/3 w m. Skrwilno 19.07.2021r. Postanowienie o uzupełnieniu nieprawidłowości z dnia 03.08.2021 r. 02.09.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
31 Marianna Szymańska, ul. Kościelna 24, 87-510 Skrwilno Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa  na dz. nr ewid. 835 w m. Skrwilno 19.07.2021r.  ————– 02.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
32 Włodzimierz Sosnowski, ul. Koszarowa 23, 87-500 Rypin Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa  na dz. nr ewid. 696 w m. Rypin 19.07.2021r.  ————— 28.07.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
33 Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 99/10 w m. Wapielsk I gm. Wąpielsk 20.07.2021r.  —————- 06.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
34 Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 133/8 i 160 w m. Lamkowizna gm. Wąpielsk 20.07.2021r.  —————- 06.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
35 Karolina Jankowska, Kikół 46, 87-620 Moszczonne Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 2226/4 27.07.2021r. ————- Inwestor w dniu 17.08.2021 r. wycofał wniosek
36 Gmina Skrwilno, 87-510 Skrwilno Rozbudowa z przebudową sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacyjnej na dz. nr ewid. 1176, 307, 354/2, 354/6, 358/8, 355/2, 355/8 w m. Skrwilno ul. Targowa 28.08.2021r. ————– 18.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
37 Tomasz Witkowski, Jasin 2, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 5/2 w m. Jasin gm. Rypin 03.08.2021r. ————— 24.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
38 Renata Chojnacka, ul. Nałkowskiej 7B, 87-500 Rypin Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 1866 w m. Rypin 06.08.2021r.  ————— 28.08.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
39. Lidia i Sebastian Drozdowscy, ul. Warszawska 6/22, 87-500 Rypin Instalacja zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan wraz z wewnętrzną instalacją gazową na dz. nr ewid. 19/6 i 19/7 w m. Debiany gm. Rypin 20.08.2021r.  ————– 13.09.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu
40 Małgorzata Kabacińska, Czumsk Duży 32A, 87-515 Rogowo Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemny zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 107/2 w m. Czumsk Duży gm. Rogowo 23.08.2021r. Postanowienie o uzupełnieniu nieprawidłowości z dnia 07.09.2021 r.
41 Urszula Arentowicz, Marianki 57, 87-500 Rypin Doziemna i wewnętrzna instalacja gazu na dz. nr ewid. 51 w m. Marianki gm. Rypin 25.08.2021r.  ————- Inwestor w dniu 14.09.2021 r. wycofał wniosek
42 Kamil Wiśniewski, Starorypin Prywatny 22A, 87-500 Rypin Bateria trzech butli gazu i instalacja gazowa na gaz płynny na dz. nr ewid. 91/2 w m. Starorypin Prywatny gm. Rypin 26.08.2021r. ———— Inwestor w dniu 14.09.2021 r. wycofał wniosek
43 Andrzej Małecki, ul. Mickiewicza 49, 87-500 Rypin Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na działce nr ewid. 1471/3 w m. Rypin 30.08.2021r.  ———– 01.092021r. Nie wniesiono sprzeciwu
44 PSG Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz Sieć gazowa ś/c z przyłączami na dz. nr ewid.  1224/11, 1224/23, 1225, 1226/13 w m. Rypin 31.08.2021r.
45 Edward i Marzena Sadłowscy, ul. Ogrodowa 49, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na dz. nr ewid. 994/14 w m. Rypin 07.09.2021r.
46 Józef Krzeszewski, Marianki 8, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr  ewid. 285 w m. Marianki gm. Rypin 08.09.2021r ———– Inwestor w dniu 14.09.2021 r. wycofał wniosek
47 January Maszkiewicz, ul. 11 Listopada 1B, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na dz. nr ewid. 1598 w m. Rypin 09.09.2021r ———– Przeniesiono do wniosków pozwoleń na budowę WB.6740.383.2021

 

48 Ewa Grzybowska, ul. Kwiatowa 7, 87-500 Rypin Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na dz. nr ewid. 713/1 w m. Rypin

 

09.09.2021r
49 Marek Murawski, ul. Zielona 35, 87-510 Skrwilno Wewnętrzna instalacja gazowa z naziemnym zbiornikiem na działce nr ewid. 596/2 w m. Skrwilno 09.09.2021r ———— Inwestor w dniu 16.09.2021 r. wycofał wniosek
50 Ewa Tyburska, ul. Spokojna 60, 87-500 Rypin Wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 1026/2 w m. Rypin 13.09.2021r ———–
51 PSG Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Siec gazowa ś/c wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid. 1018/3, 1034/1, 1035/3, 1054/3, 1056, 1057/4, 1035/4, 1057/5, 1444/14, 1444/7, 1444/12, 1444/13 15.09.2021r

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>