Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu oraz adres Data doręczenia zgłoszenia Data wniesienia sprzeciwu Upływ terminu 30-dniowego na wniesienie sprzeciwu
1. 2. 3. 4. 5.

6.

1. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami energetycznymi oraz modernizacja istniejącej linii napowietrznej nN w obrębie Rogowo, gm. Rogowo 14.08.2015r. _______ 14.09.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu
2. Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin Budowa linii kablowej 0,4 kV i słupów oświetlenia ulicznego i osiedlowego 16.11.2015r. —– 17.12.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu
3. Gmina Brzuze 87-517 Brzuze Budowa zasilania iluminacji kościoła 08.12.2015r. —- 08.01.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
4. Katarzyna i Zbigniew Poczwardowscy zam. Ostrowite 150, 87-522 Ostrowite Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Ostrowite, gm. Brzuze na działce o nr 188/6 30.12.2015r. —– 01.02.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
5. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Urszulewo, gm. Skrwilno na dz. o nr 67/7 i 67/8 z przebiegiem przez dz. o nr 65/4, 66, 67/10, 67/11, 67/9 i 67/12 30.12.2015r. —- 01.02.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu

ROK 2016

1. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne na dz. o nr geod. 387/12, 387/11,387/13,      387/14 i 387/9 położone w Rogowie, gm. Rogowo 15.01.2016r. ——— 15.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu
2. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nn- 0,4 kV w miejscowości Huta, gm. Rogowo na działkach o nr geod. 187/10, 187/11, 187/18 i 187/9 18.01.2016r. ———- 19.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu
3 Sławomir Dolecki Podole 9,87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 220/3 położonej w miejscowości Podole – gm. Rypin 08.02.2016r. ———– 10.03.2016 r.Niewniesiono sprzeciwu
4. Beata Brzezińska, Grzęby 11,87-335 Świedziebnia Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z wymianą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dz. nr 457 położonej w Sadłowie, gm. Rypin 12.02.2016r. ——– 14.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
5. Marcin Chmielewski Ugoszcz 53,87-517 Brzuze Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 197 położonej w miejscowości Ugoszcz – Brzuze 25.02.2016r. —— 29.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
6. Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin Budowa linii oświetlenia drogowego   w Rypinie przy ulicy Polnej dz. nr 1320/1 29.02.2016r. ____ 30.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
7. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej   budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. 246/4, 246/6, 246/7, 246/8 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin 07.03.2016r. _____ 07.04.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu
8. Lubomir Majewski zam. Radziki Duże 115, 87-337 Wąpielsk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 644 w miejscowości Radziki Duże – gm. Wąpielsk 14.03.2016r. ———- 15.04.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
9. Stanisława Klonowska Rozbudowa budynku mieszkalnego na działce 200/1 położonej w miejscowości Pręczki – gm. Rogowo 22.03.2016r. ______ 22.04.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
10. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 233/3, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/22 zasilającej budynki mieszkalne na dz. nr 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15 w miejscowości Skrwilno – gm. Skrwilno 25.03.2016r. _____ 25.04.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
11. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną kompleksu działek budowlanych położonych w miejscowości Ruda gm. Rogowo, dz. nr 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 64, 17/13, 9/1, 17/4, 49/2, 3147/21, 19/5, 19/4, 19/3, 19/2, 19/1 01.04.2016r ______ 02.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
12. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „KOMES” Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ewid. 1100/12, 1100/8 i 1101/2 oraz części działek nr ewid. 1099, 1100/6, 1100/10, 1100/13, 1100/14 i 1101/1 położonych w miejscowości Rypin ul. Lisiny 05.04.2016r. _______ 06.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
13. Joanna Gutkowska Linne 31 87-500 Rypin Nadbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Linne gm. Rypin działka ozn. nr geod. 166/2 22.04.2016r. ______ 23.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
14. Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin Budowa linii kablowej nn 0,4kV i słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej dz. ozn. nr geod. 207/1 25.04.2016r. ______ 30.05.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
15. Tomasz Łasak Radziki Duże 146 87-337 Wąpielsk Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i budowa zadaszonego tarasu na gruncie w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk działka ozn. nr geod. 752/3 27.04.2016r. _______ 30.05.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
16. Piotr Puciński, Giżynek 49 87-517 Brzuze Nadbudowa budynku mieszkalnego oraz zadaszenie tarasu w miejscowości Giżynek gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 66/1 12.05.2016r. _____ 13.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
17. Mariola Balicka Rypałki 787-500 Rypin Wykucie otworu drzwiowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Wypałki Prywatne działka ozn. nr geod. 6/10 16.05.2016r. _____ 17.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
18. Andrzej Stawski Kleszczyn 987-517 Brzuze Budowa komina dymowego oraz dobudowa schodów na poddasze do istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Kleszczyn gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 9 18.05.2016r. ______ 20.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
19. Andrzej Kułakowski Brzuze 1087-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Brzuze gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 30 23.05.2016r. ________ 23.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
20. Jan Kłobukowski Rogowo 5087-515 Rogowo Nadbudowa budynku mieszkalnego i zadaszenie tarasu nad werandą w miejscowości Stary Kobrzyniec gm. Rogowo   działka ozn.nr geod. 225 25.05.2016r _________ 27.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
21. Energa Operator S.A. Odział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40 87-500 Rypin Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków letniskowych w miejscowości Gulbiny gmina Brzuze na dz. ozn. nr geod. 3/3, ¾, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, z przebiegiem trasy kabla przez działki ozn. nr geod. 3/9, 7, 16/8, 16/6, 16/7 09.06.2016r. _____ 11.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
22. Zbigniew Kolasiński Brzuze 53 87-517 Brzuze Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Żałe gm. Brzuze na działce ozn. nr geod. 444/4 09.06.2016r. _____ 11.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
23. Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków letniskowych i rekreacyjnych na dz. ozn. nr geod. 236/11, 236/6, 236/3, 236/7, 236/5, 236/10, 236/9, 236/4, 236/2 przez dz. nr 257, 239, 236/12, 236/1, 236/8 w miejscowości Ostrowite gm. Brzuze 28.06.2016r. ————- 29.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
24. Marek Witkowski ul. Jana Brzechwy 12 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego w Rypinie przy ulicy Jana Brzechwy 12 na działce o nr geod. 1991 04.08.2016r. ——- 05.09.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu
25. Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych nr 8/10, 8/12,8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/20, 8/21, 8/25 w m. Ruda 09.08.2016r. ——— 08.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
26. Daniel Kapuściński Somsiory 7a, 87-517 Brzuze Zabudowa istniejącego podestu ze schodami przed wejściem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Somsiory gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 47/13 16.08.2016r. ———- 16.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
27. Elzbieta i Piotr Plaskiewicz Sosnowo 20, 87-515 Rogowo Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sosnowo gm. Rogowo działka ozn. nr geod. 71/2 23.08.2016r. ———– 23.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
28. Aleksandra Peszyńska Trąbin 48, 87-522 Ostrowite Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Trąbin, gm. Brzuze, działka ozn. nr 3 29.08.2016r. ———– 30.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
29. Dorota Bortkiewicz Brzeszczki Duże 9, 87-515 Rogowo Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Brzeszczki Duże gm. Rogowo działka nr 16 14.09.2016r. ————  17.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
30. Józef Lipiński Trąbin 57, 87-517 Brzuze Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Trąbin gm. Brzuze działka nr 106 14.09.2016r  ————  17.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
31. Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40 Budowa linii kablowej nn i modernizacja linii napowietrznej nn dla zasilania kompleksu budynków jednorodzinnych przez dz. nr 80, 74, 105, 256/1, 102/9, 102/8, 102/10, 102/4, 102/11, 78/1 w miejscowości Kleszczyn gmina Brzuze 21.09.2016r.  ————  22.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
32. Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Przebudowa sieci nn-0,4 kV w miejscowości Rypin dz. nr 1285/18 03.10.2016r.  ————  03.11.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu

ROK 2017

1. Gmina Wąpielsk 87-337 Wąpielsk Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruszkowo gm. Wąpielsk dz. nr 24/1, 198/2, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/13, 21/25, 21/17, 21/26, 21/27, 21/37, 21/14, 21/15, 23, 24/11, 24/9, 24/8, 24/7, 24/6, 24/5, 24/3, 24/2, 21/34, 21/20, 21/29, 21/44, 21/32, 24/20, 24/17, 24/16, 21/43, 24/4. 22.02.2017r  _________  16.03.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
2. Gmina Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzymin gm. Rypin dz. nr 240/4, 150/2, 151/2, 152/7, 152/5, 152/3 04.05.2017r.  ________  26.05.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
3. Krzysztof Cichoń ul. Koszarowa 9/22, 87-500 Rypin Budynek mieszkalny jednorodzinny w m. Rusinowo gm. Rypin dz. nr 213/2 18.05.2017r.  ________  09.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
4. Robert Sekulski Gulbiny 70, 87-517 Brzuze Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Gulbiny gm. Brzuze dz. nr 218/7 25.05.2017r.  _________  16.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
5. Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Godziszewy gm. Rypin dz. nr 246/4, 246/2, 246/3, 245/2, 250/2 29.05.2017r.  _________  20.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
6. Aniela i Jerzy Zielińscy, ul. Warszawska 73, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rypin dz. nr geod 1121 19.06.2017r.  __________  06.07.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
7. Beata Śliwińska, 87-517 Brzuze, Żałe 65 Nadbudowa budynku mieszkalnego w m. Żałe gm. Brzuze dz. nr geod. 34 28.06.2017r.  __________  Inwestor wycofał wniosek
8. Urząd Gminy Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk Budowa sieci wodociągowej w m. Kierz Półwieski gm. Wąpielsk dz. nr 78, 75/1, Radziki Duże gm. Wąpielsk dz. nr 628/4, 629, 630, 632, 633, 634, 635 04.07.2017r.  __________  26.07.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
9. Marian Jaworski Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem i przebudową więźby dachowej na budynku mieszkalnym w m. Rypin ul. Mickiewicza dz. nr 2044/1 14.07.2017r.  __________  18.07.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu
10 Ewa Uganowska, Żałe 93, 87-517 Brzuze Nadbudowa budynku mieszkalnego w m. Żałe gm. Brzuze dz. nr 638 14.07.2017r.  --------------- 07.08.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
11 Stanisław Bolechowicz, Długie 184, 87-337 Wąpielsk Budynek mieszkalny jednorodzinny w m. Długie I gm. Wąpielsk dz. nr 181 17.07.2017r.  -------------- 08.08.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
12 Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV GPZ Rypin – Lasoty od stanowiska nr 109 do 115 w m. Czumsk Duży gm. Rogowo dz. nr geod. 3114, Szczerby gm. Rogowo dz. nr geod. 3066, 350, Urszulewo gm. Skrwilno dz. nr geod 331/1 01.08.2017r.  --------------  23.08.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
13 Gmina Rypin ul. Lipnowska 9,   87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Godziszewy na działkach o nr geod. 22/1, 23, 163/1, 111, 113,11, 113,12, 20/10 02.08.2017r.  --------------  24.08.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
14 Karol Grabowski, zam. Długie 170,    87-337 Wąpielsk Nadbudowa, przebudowa oraz zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zewnętrznego, zadaszonego tarasu na gruncie w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce o nr geod. 175/7 położonej w miejscowości Długie, gm. Wąpielsk 04.08.2017r.  ---------------  16.08.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
15 Agnieszka i Dariusz Rupińscy, ul. Piaski 1A, 87-500 Rypin Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce o nr geod. 243/4 w miejscowości Rypin przy ulicy Brzozowej 24.08.2017r.  -------------  18.09.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
16 Danuta Argalska, 87-517 Brzuze, Trąbin 62 Przebudowa budynku mieszkalnego na działce o nr geod. 124/3 w miejscowości Trąbin gm. Brzuze 29.08.2017r.  -------------  20.09.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
17 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 693/29, 693/23, 2082/58 w miejscowości Rypin 24.10.2017r.  -------------  13.11.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu
18 Andrzej Mańkowski, 87-500 Rypin ul. Wesoła 2/8 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej altany na budynek mieszkalny na działce ozn. nr geod. 1214/2 w miejscowości Rypin 10.11.2017r.  ---------------  17.11.2017r.  Nie wniesiono sprzeciwu

ROK 2018

1. Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 2 w miejscowości Kierz Półwieski gm. Wąpielsk 78, 203/3, 74, 75, 3214/7, 126/10, 126/11 w miejscowości Tomkowo gm. Wąpielsk 03.01.2018r.  ----------------  25.01.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
2. Gmina Rypin, 87-500 Rypin ul. Lipnowska 4 Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 246/4, 246/2, 246/3, 246/5, 245/2, 256/3, 250/2 w miejscowości Godziszewy gm. Rypin 31.01.2018r.  -----------------  Inwestor wycofał wniosek
3. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 998/10 i 1018/3 w miejscowości Rypin 01.02.2018r.  ------------------ 23.02.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
4. Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach ozn. nr geod. 1350/5 i 1350/4 w miejscowości Rypin  01.02.2018r.  -----------------  23.02.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
5. Daria Lutowska Nowe Sadłowo 18 87-500 Rypin Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. ozn. nr geod. 127/6 w miejscowości Nowe Sadłowo gm. Rypin 14.02.2018r. -----------------  28.02.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
6. Gmina Rypin, 87-500 Rypin ul. Lipnowska 4 Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 240/4, 150/2, 151/2, 152/7, 152/5, 152/3, 152/1 w miejscowości Borzymin gm. Rypin 19.02.2018r.  -----------------  13.03.2018r.Nie wniesiono sprzeciwu
7. Gmina Rypin, 87-500 Rypin ul. Lipnowska 4 Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach ozn. nr geod. 246/4, 246/3, 246/5, 245/2, 256/3, 250/2 w miejscowości Godziszewy gm. Rypin 19.02.2018r.  -------------------  13.03.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
8. Dorota i Cezary Smulscy, Ostrowite 154, 87-517 Brzuze Wymiana pokrycia dachowego i więźby w budynku mieszkalnym na dz. ozn. nr geod. 72 położonej w m. Ostrowite gm. Brzuze 12.03.2018r.  ------------------  03.04.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
9. Gmina Brzuze 87-517 Brzuze Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego na dz. ozn. nr geod. 157/91 w m. Ugoszcz gm. Brzuze 13.04.2018r.  -------------------  07.05.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
10 Gmina Brzuze 87-517 Brzuze Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego na dz. ozn. nr geod. 195/9,195/8, 195/11 w m. Ostrowite gm. Brzuze 13.04.2018r.  ------------------  07.05.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
11 Energa – Operator SA Oddział Toruń ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Przebudowa linii napowietrznej 15kV Charszewo – Ugoszcz na dz. nr geod. 57, 60/4 w m. Somsiory gm. Brzuze, na dz. nr geod. 156/2, 157/2 w m. Piskorczyn gm. Brzuze, na dz. nr geod. 1555/5, 155/9, 104/1, 101, 97/6 w m. Huta Chojno gm. Rogowo 20.04.2018r.  ----------------- Zgłoszenie nie stanowi zgłoszenia z projektem. Przerejestrowano pod znak sprawy: BG.6743.234.2018
12 Eko Park XX Sp. z o.o. ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski Budowa przyłącza SN – 15 KV do sieci elektroenergetycznej dla farmy fotowoltaicznej na dz. nr 3/1 w m. Bielawki gm. Wąpielsk , dz. nr 226 w m. Radziki Małe gm. Wąpielsk 20.04.2018r.  ------------------  14.05.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
13 Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. nr 196 w m. Kowalki gm. Rypin 07.05.2018r.  ------------------ 28.05.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
14 Andrzej Gołębiewski, Gulbiny 24, 87-517 Brzuze Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego na dz. nr 46/1 w m. Gulbiny gm. Brzuze 14.05.2018r.  ------------------  04.06.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
15 Małgorzata Redestowicz, ul. 11 Listopada 11b, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego na dz. nr geod. 1572/2 w m. Rypin 14.05.2018r  --------------------  24.05.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
16 Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Rozbudowa sieci wodociągowej dz. ozn. nr geod. 179, 181, 220, 223, 224, 225, 226 w m. Rak gm. Skrwilno 21.05.2018r.  ------------------  12.06.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
17 Zdzisław Piotrowski, ul. Lipnowska 8H, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego dz. ozn. nr geod. 360/5 w m. Rypin 24.05.2018r  ---------------------  14.06.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
18 Wioleta Gołębiewska, Mościska 29, 87-510 Skrwilno Dobudowa schodów zewnętrznych do piwnicy z przebudową schodów wejściowych do budynku mieszkalnego na dz. ozn. nr geod. 49 w m. Mościska gm. Skrwilno 05.06.2018r  ---------------------- 27.06.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
19 Kinga i Tomasz Januszewscy, Antoniewo 15, 87-400 Golub Dobrzyń Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. ozn. nr geod. 173/10 w m. Ostrowite gm. Brzuze 08.06.2018r  --------------------- 10.07.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
20 Jan Wiśniewski, Lasoty 17, 87-515 Rogowo Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku mieszkalnym na dz. ozn. nr geod. 114 w m. Lasoty gm. Rogowo 18.08.2018r  ----------------------- 05.07.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
21 Jolanta Malinowska, ul. Sikorskiego 1/2, 87-500 Rypin Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ozn. nr geod. 126 w m. Kwiatkowo gm. Rypin 21.06.2018r.  --------------------- 11.07.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
22 Barbara Rupińska, Osiek 27A, 87-300 Brodnica Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. ozn. nr geod. 178/10 w m. Ostrowite gm. Brzuze 27.06.2018r.  -------------------  17.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
23 Jerzy i Zofia Więckiewicz, Okalewo 173, 87-510 Skrwilno Nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym na działce ozn. nr geod. 849/2 w m. Okalewo gm. Skrwilno 03.07.2018r.  -------------------- 25.07.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
24 Agnieszka Świeczkowska, ul. M. Konopnickiej 1a, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego na działce ozn. nr geod. 1871 w m. Rypin 11.07.2018r  -----------------------  02.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
25 Urząd Gminy Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 169, 172, 3240/1 w m. Tomkowo gm. Wąpielsk, na dz. nr 14/2, 22, 26, 37, 49, 55 w Kierz Półwieski gm. Wąpielsk 09.07.2018r.  ------------------------------- 27.07.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
26 Przemysław Wysocki, Huta Chojno 16, 87-515 Rogowo Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku mieszkalnego na dz. ozn. nr 88/1 w m. Huta Chojno gm. Rogowo 13.07.2018r  --------------------- 06.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
27 Bartłomiej Kłosiński, Huta 30B, 87-515 Rogowo Nadbudowa pomieszczeń mieszkalnych nad garażem w budynku mieszkalnym na dz. ozn. nr 172 w m. huta gm. Rogowo 20.07.2018r  ------------------- 10.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
28 Gmina Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr geod. 233/7 w m. Skrwilno gm. Skrwilno 30.07.2018r          --------- 23.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
29 Gmina Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr geod. 145/3 w m. Urszulewo gm. Skrwilno 30.07.2018r       ---------- 23.08.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
30 Jolanta i Sławomir Dębińscy, ul. Krótka 8, 87-510 Skrwilno Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr geod. 1194 w m. Skrwilno 10.08.2018r       ---------- 03.09.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
31 Piotr Paśniewski, ul. Starowiejska 20, 16-010 Dąbrówki Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr geod. 337/22 w m. Rogowo gm. Rogowo 05.10.2018r  -------------- 22.10.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu
32 Roman Cieciórski, Sadłowo 15, 87-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr geod. 279 w miejscowości Sadłowo gm. Rypin 16.10.2018r  --------------- 02.11.2018r.  Nie wniesiono sprzeciwu

ROK 2019

1 CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów Infrastruktura wodociągowa działki nr geod. 870/15, 870/16, 866/1, 866/10, 866/11, 867/6, 865/7, 865/8 w miejscowości Rypin ul. Bielawki 14.03.2019r
                 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>