Biuro Radców Prawnych

Tel. (054) 280 24 32, 33 Fax. (054) 280 25 49

Radcowie

Kancelaria ExLege s.c. 


Zadania i zakres działania

§ 36. Biuro Prawne (BP) 1. Do podstawowych zadań należy: 1) Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym; 2) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa; 3) Opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez Powiat; 4) Wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami sądowymi w sprawach dotyczących działania Rady, Zarządu i Starosty oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 5) Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa i Powiatu oraz współdziałanie z Wydziałem Finansowym w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego; 6) Obsługa sesji Rady pod względem prawnym; 7) Informowanie Zarządu, Starosty i Sekretarza o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Powiatu. 2. Obsługa prawna Starostwa może być zlecona w całości lub w części kancelarii prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>