Wydział Finansowy

Tel. (054) 280 24 32, 33 Fax. (054) 280 25 49 e-mail:  finanse@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

Barbara Małecka biuro nr 214 Skarbnik powiatu tel wew. 214

Helena Skomra biuro nr 215 Główny księgowy tel. wew. 215

Małgorzata Kruzińska biuro nr 215 Inspektor tel. wew. 215

Marianna Czachorowska Kasa Kasjer tel. wew. 304

Małgorzata Winnicka biuro nr 216 Inspektortel wew. 216

Magdalena Chruściel biuro nr 216 Podinspektor tel. wew.216


Zadania wspólne wydziałów

Do wspólnych zadań wydziałów należy: 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty. 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty. 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu. 4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu. 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu. 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych. 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę. 10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań. 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych. 14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej. Wydział Finansowy ( Fn ) Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy: 1. Wykonywanie zadań zleconych przez Skarbnika Powiatu /głównego księgowego budżetu/, a należących do jego obowiązków określonych w § 15. 2. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji pła­cowej. 3. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa. 4. Załatwianie innych spraw zleconych przez Radę, Zarząd Powiatu i Starostę.

Źródło: §16 i § 18 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>