Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W RYPINIE

ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin tel. 054 280 24 32, 33 fax. 054 280 25 49 e-mail: sekretariat@powiatrypinski.pl Serwisy internetowe: www.bip.powiatrypinski.pl www.powiatrypinski.pl

Dane do faktury:
Powiat Rypiński - Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
NIP: 892-14-81-530
REGON: 910866703
 
Rachunek bankowy podstawowy:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Brodnicy nr 25 2030 0045 1110 0000 0186 7390
Rachunek wpłat dotyczących dochodów Skarbu Państwa:
- użytkowanie wieczyste
- trwały zarząd
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Brodnicy nr 54 2030 0045 1110 0000 0186 7450