Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Starosta Rypiński zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), informuje o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.
Numer wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub siedziby inwestora Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego Data złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę
1. Osoba prywatna --------------- Budowa budynku inwentarskiego- chlewni bezściółkowej wraz z infrastrukturą  w miejscowości Linne, gmina Rypin 28.02.2017r. 124/2017 z dnia 10.04.2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>