Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Lp. Imię i Nazwisko Opis projektowanego Data Data Upływ terminu
  albo Nazwa Inwestora obiektu oraz adres doręczenia zgłoszenia wniesienia sprzeciwu 30-dniowego na wniesienie sprzeciwu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami energetycznymi oraz modernizacja istniejącej linii napowietrznej nN w obrębie Rogowo, gm. Rogowo 14.08.2015r. —– 14.09.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu
2. Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin Budowa linii kablowej 0,4 kV i słupów oświetlenia ulicznego i osiedlowego 16.11.2015r. —– 17.12.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu
3. Gmina Brzuze 87-517 Brzuze Budowa zasilania iluminacji kościoła 08.12.2015r. —- 08.01.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu
4. Katarzyna i Zbigniew Poczwardowscy zam. Ostrowite 150, 87-522 Ostrowite Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Ostrowite, gm. Brzuze na działce o nr 188/6 30.12.2015r. —– 01.02.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu
5. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Urszulewo, gm. Skrwilno na dz. o nr 67/7 i 67/8 z przebiegiem przez dz. o nr 65/4, 66, 67/10, 67/11, 67/9 i 67/12 30.12.2015r. —- 01.02.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu
ROK 2016  
1. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne na dz. o nr geod. 387/12, 387/11,387/13,      387/14 i 387/9 położone w Rogowie, gm. Rogowo   15.01.2016r.   ———   15.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu
2. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128,          87-100 Toruń Budowa linii kablowej nn- 0,4 kV w miejscowości Huta, gm. Rogowo na działkach o nr geod. 187/10, 187/11, 187/18 i 187/9 18.01.2016r. ———-   19.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu  
3     Sławomir Dolecki Podole 9,8 7-500 Rypin Przebudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 220/3 położonej w miejscowości Podole – gm. Rypin 08.02.2016r. ----------- 10.03.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu
4. Beata Brzezińska, Grzęby 11, 87-335 Świedziebnia Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z wymianą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dz. nr 457 położonej w Sadłowie, gm. Rypin 12.02.2016r. -------- 14.03.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu
5. Marcin Chmielewski Ugoszcz 53, 87-517 Brzuze Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 197 położonej w miejscowości Ugoszcz - Brzuze 25.02.2016r. ------ 29.03.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu
6. Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin Budowa linii oświetlenia drogowego  w Rypinie przy ulicy Polnej dz. nr 1320/1 29.02.2016r. 30.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu
7. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej  budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. 246/4, 246/6, 246/7, 246/8 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin 07.03.2016r.
8. Lubomir Majewski zam. Radziki Duże 115, 87-337 Wąpielsk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 644 w miejscowości Radziki Duże – gm. Wąpielsk 14.03.2016r.
9. Stanisława Klonowska Rozbudowa budynku mieszkalnego na działce 200/1 położonej w miejscowości Pręczki – gm. Rogowo 22.03.2016r.
10. Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 233/3, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/22 zasilającej budynki mieszkalne na dz. nr 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15 w miejscowości Skrwilno – gm. Skrwilno 25.03.2016r.
  11.     PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „KOMES” Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ewid. 1100/12, 1100/8 i 1101/2 oraz części działek nr ewid. 1099, 1100/6, 1100/10, 1100/13, 1100/14 i 1101/1 położonych w miejscowości Rypin ul. Lisiny 05.04.2016r.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>