Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Rypinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy stron http://www.powiatrypinski.pl i http://www.bip.powiatrypinski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
Telefon +48 280 24 32,33
Fax: +48 280 25 49
E-mail: sekretariat[at]powiatrypinski[dot]pl

Data publikacji i aktualizacji: 

Data publikacji strony internetowej www:15.03.2019
Data publikacji strony internetowej bip :01.01.2016

Status pod względem zgodności

Strony główne Starostwa Powiatowego w Rypinie są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronach informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości w przypadku gdy były skanowane;
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

    Ułatwienia na stronie

Strona Starostwa Powiatowego w Rypinie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony – dotyczy strony bip.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Starostwo Powiatowe w Rypinie – Sekretarz Powiatu
E-mail: sekretarz[at]powiatrypinski[dot]pl
Telefon:  542802432

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38
Do budynku prowadzą 2 wejścia oraz winda zewnętrzna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego od ul. Warszawskiej prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózku istniej możliwość obsługi na stanowisku merytorycznym lub możliwość umówienia się z pracowników w celu obsługi, w dogodnym miejscu dla osoby niepełnosprawnej na terenie budynku urzędu. Łazienka na parterze budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony ulicy Warszawskiej nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce przy windzie zewnętrznej. W starostwie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W Urzędzie nie ma możliwości tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje

Rejestr zmian