Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Elżbieta Trzcińska – e-mail: ido[at]powiatrypinski[dot]pl

1. Dom Pomocy Społecznej „ Kombatant” w Ugoszczu

2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rypinie

3. Powiatowe Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

6. Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie

7. Zarząd Dróg Powiatowych  w Rypinie

8.Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

9. Starostwo Powiatowe w Rypinie

10.Zespół Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie

11.Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

12.Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

13. Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

14.Zespół Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

15. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie

Informacje

Rejestr zmian