Wybory 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.08.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o okręgach wyborczych Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych. Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych Szczegóły