2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.08.2019 UCHWAŁA NR 110/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Protokół Nr 15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.03.2019) Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Protokół Nr 14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.03.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.03.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.02.2019) Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Protokół Nr 10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.02.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 9 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.01.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 8 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.01.2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Protokół Nr 7 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.01.2019) Szczegóły