2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2020 Starosty Rypińskiego w sprawie zamiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia korzystania z obiektów sportowych należących do powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie następującego zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie nr 11/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany zasad organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypnie w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie nr 9/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu na opracowanie projektu kartki wielkanocnej z motywem Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2020 oraz wysokości prewskaźnika VAT, stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Rypinie w 2020 r. Szczegóły