2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2021 Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania osoby do przeprowadzenia odbioru następującego przedmiotu umowy: Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
Artykuł 21.12.2020 Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 21.12.2020 Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru następującego przedmiotu umowy: Wykonanie remontu łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie polegającego na dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Zarządzenie Nr 46/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” (PBE) oraz Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa dla stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” (SWBS) i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego „SPR” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie w związku z wystąpieniem stanu epidemii Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska referenta w Wydziale Finansowym Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączenia z zasobu materiałów nieprzydatnych dla zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia żołnierza rezerwy celem odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych Szczegóły