2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2004 Starosty Rypińskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Rypinie środków higieny osobistej Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie utworzenia Kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacji niejawne Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 października 2019 roku w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 9 września 2019 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 września 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły