2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Rypińskiego w sprawie powołania doraźnej komisji do odbioru ekspertyzy tech….. Szczegóły
Artykuł 12.06.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Rypińskiego w sprawie powołania komisji …. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Rypińskiego w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług … oraz wysokości prewskaźnika VAT… Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu ZFŚS w Starostwie. Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia stawki pobytu pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia stawki pobytu dziecka w Domu Dziecka w Rypinie Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Dobry zawód-Lepsza przyszłość” Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego w projekcie… Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej… Szczegóły