2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt adm. Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie. Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w powiecie rypińskim. Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie określenia procedur audytu w Starostwie . Szczegóły
Artykuł 27.12.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełn… Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Rypińskiego zmieniające Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Rypińskiego w sprawie „Polityki bezpieczeństwa….” Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 – Komisja Rekrutacyjna Szczegóły