2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2021 Uchwała Nr 387/2021 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły
Artykuł 04.05.2021 Uchwała Nr 386/2021o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Uchwała Nr 385/2021 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Uchwała Nr 384/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2021 roku Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Uchwała Nr 383/2021 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2021 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Uchwała Nr 382/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim oraz powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Uchwała Nr 381/2021 w sprawie umorzenia części i rozłożenia na raty części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Uchwała Nr 380/2021 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyposażenie budynku Dziennego Domu Pobytu i Centrum Usług Środowiskowych w ramach Projektu Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+) Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Uchwała Nr 379/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Uchwała Nr 378/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły