2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 444/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 443/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 442/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 441/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 440/2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 439/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 438/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Uchwała Nr 437/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za I półrocze 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Uchwała Nr 436/2021 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwera, jednostek komputerowych, laptopów, oprogramowania biurowego, drukarek, monitorów, akcesoriów komputerowych, telefonów stacjonarnych oraz niszczarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Postanowienie Nr 435/2021 w sprawie wydania opinii dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 120674C ul. Zacisze” Szczegóły