2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 194/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 324/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 193/2020 w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie, ul. Kościuszki 51, 87-500 Rypin Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 192/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 191/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach realizacji projektów Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja i Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 190/2020 w sprawie: upoważnienia komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 62/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała 189/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Uchwała Nr 188/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 187/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w części 3. Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 186/2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Rypińskiego w roku 2020 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Uchwała Nr 185/2020 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży” Szczegóły