2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr 335/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 3 i 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni mechatronicznej w ramach realizacji projektów: „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” oraz „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Uchwała Nr 334/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 333/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację następującego przedmiotu zamówienia publicznego: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek jednostek organizacyjnych Powiatu Rypińskiego” Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 332/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację następującego przedmiotu zamówienia publicznego: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) – roboty budowlane” Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 331/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 330/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli na wymiar w ramach realizacji projektu Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 329/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 328/2020 w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.12.2020 Uchwała Nr 327/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodów osobowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego będących w posiadaniu Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu Zespołowi Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 326/2020 w sprawie: wykluczenia wykonawcy w części 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego Szczegóły