2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2020 Uchwała 236/2020 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie, w części 6 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 235/2020 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie, w częściach 2, 3, 4 i 7 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 234/2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Uchwała Nr 233/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 2 zamówienia Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Uchwała Nr 232/2020 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 25.06.2020 Uchwała Nr 231/2020 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński w części 2 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Uchwała 230/2020 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż mebli w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński – część 1 zamówienia Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Uchwała Nr 229/2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Uchwała Nr 228/2020 w sprawie: upoważnienia komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 62/2019 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia warsztatów mechanicznych, pracowni mechatronicznej i sprzętu RTV w projektach realizowanych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Uchwała Nr 227/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu „Konkursu na opracowanie projektu logo okolicznościowego z okazji obchodów 30-lecia AGRY” Szczegóły