2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 63/2019 w sprawie unieważnienia postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość w częściach 2 i 4. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 62/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 61/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w częściach 3 i 5 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 60/2019 w sprawie oddania w najem nieruchomości Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała Nr 59/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 58/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 57/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 56/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 55/2019 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za rok 2018. Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała Nr 54/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku w zakresie kultury Szczegóły