2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 32/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego. Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 31/2019 w sprawie: unieważnienia w części 5 postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 30/2019 w sprawie: unieważnienia w części 3 postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 29/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 27/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Uchwała Nr 26/2019 w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Uchwały Nr 24/2019 i Nr 25/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom ZS Nr 3 i ZS Nr 2…. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Uchwała Nr 23/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Uchwała Nr 22/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 r. Szczegóły