2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.10.2019 Uchwała Nr 134/2019 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”, w częściach 3, 4 i 5. Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Uchwała Nr 133/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Uchwała Nr 132/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 131/2019 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień publicznych na dostawy artykułów żywnościowych do stołówek w jednostkach organizacyjnych powiatu Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 130/2019 w sprawie likwidacji środka trwałego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 129/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 128/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 127/2019 w sprawie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pt. ,,Zawody Powiatowe w Pływaniu” Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 126/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Uchwała Nr 125/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie. Szczegóły