2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2018 Uchwała Nr 405/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Uchwała Nr 404/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie kursów oraz…. Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Uchwała Nr 403/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Uchwała Nr 402/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu i SIWZ w postępowaniu na zakup wyposażenia warsztatów szkolnych… Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Uchwała Nr 401/2018 w sprawie odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania na Organizację i przeprowadzenie kursów… Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Uchwała N 400/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu konkursu na dyrektora ZDP w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Uchwały Nr 397/2018, 398/2018, 399/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Uchwała Nr Nr 396/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Uchwała Nr 395/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Uchwała Nr 394/2018 w sprawie wszczęcia postępowania na usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość Szczegóły