2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 415/2018 w sprawie uchylenia upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 414/2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz podejmowania czynności w zakresie realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 413/2018 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 412/2018 w sprawie odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania w części 1 zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 411/2018 w sprawie odrzucenia oferty złożonej na część 2 zamówienia i unieważnienia postępowania w części 1 i 3 zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 410/2018 o podaniu do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 409/2018 w sprawie wszczęcia postępowania na usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość… Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 408/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość w części 8 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 407/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 406/2018 w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Rypińskiego. Szczegóły