2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 425/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy z org. pozarz. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 424/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 423/2018 w sprawie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty w części 6 i unieważnienia postępowania w części 6 zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 422/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do warsztatów szkolnych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”… Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 421/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 420/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Uchwała Nr 419/2018 w sprawie odrzucenia oferty w części 2 i wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach 4 i 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacje i przeprowadzenie kursów, warsztatów i szkolenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 418/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie do wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WE). Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 417/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie do wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WE). Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Uchwała Nr 416/2018 w sprawie unieważnienia postępowania w części 2 zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do warsztatów szkolnych ZS Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn. ,,Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Szczegóły