2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 435/2018 w sprawie powołania p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 434/2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 433/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 432/2018 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu powiatu na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 431/2018 w sprawie przekazania poniesionych nakładów w zakresie realizowanego projektu pn. „Przebudowa D.Dz. w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 430/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 429/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za I półrocze 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 428/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 427/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu i SIWZ w postępowaniu na pozyskanie danych do rejestrów baz geodez. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Uchwała Nr 426/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utylizację środków trwałych powiatu Szczegóły