2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Nr 445/2018 o zmianie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 przyjęcia projektu budżetu powiatu rypińskiego na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Uchwała Nr 443/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenia majątku powiatu… Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Uchwała Nr 442/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej… Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Uchwała Nr 441/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Rypińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Uchwała Nr 440/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia i SIWZ w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu Dobry zawód-Lepsza przyszłość.. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Uchwałą Nr 439/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu za III kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Uchwała Nr 438/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Uchwała Nr 437/2018 w sprawie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wyposażenia do warsztatów szkolnych ZS Nr 3 w Rypinie Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Uchwała Nr 436/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły